ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္မွာ ေတြ႔ဆံုမယ့္ ေ၀ၚဇနီယာစကီ နဲ႔ ဆြာရက္ဇ္ နာဗာရို

ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္းပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ေ၀ၚဇနီ ယာစကီက မက္ဒါလီနာ ရိုင္ဘာရီကိုဗာကို အႏိုင္ရရွိၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲဖို႔ အဆင့္ ၂ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရတဲ့ ခ်က္ႏိုင္ငံသူ ေ၀ၚဇနီယာစကီကေတာ့ ပထမပြဲစဥ္ရဲ႕ ပြဲငယ္ ၃ ပြဲေရာက္တဲ့အခ်ိန္ထိ အေကာင္းဆံု ပံုစံေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး ၄ ပြဲေျမာက္မွသာ ျပန္လည္လက္စြမ္းျပၿပီး ၆-၃ နဲ႔ အႏိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပြဲစဥ္မွာလည္း ရိုင္ဘာရီကိုဗာကို ေ၀ၚဇနီယာစကီ အေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ရမွတ္ရယူႏိုင္ခဲ့ကာ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို သက္ေတာင့္သက္သာပဲ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အေစာပိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ စပိန္ႏိုင္ငံသူ ဆြာရက္ဇ္ နာဗာရိုက အန္နက္ ကြန္တာဗက္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး သူမရဲ႕ ကစားသမားဘ၀ တစ္ေလ်ာက္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္း ကြာတားဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္တာဗက္အေနနဲ႔ ပထမပြဲစဥ္မွာ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယပြဲစဥ္မွာလည္း ၄-၁ ရရွိတဲ့အခ်ိန္ထိ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ကစားကြက္ ေျပာင္းလဲဖို႔ စိတ္ကူးလိုက္တာက သူမကို ေနာက္ဆံုးပြဲငယ္ ၅ ပြဲဆက္ ရလဒ္ဆံုးရံႈးေစခဲ့ ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာလည္း ၄-၄ မွတ္ထိ ရမွတ္တူညီေနခဲ့ၿပီး ဆြာရက္ဇ္ နာဗာရို အစြမ္းကုန္ သံုးယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲအၿပီးမွာ ၈-၆ မွတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ကြာတား ဖုိင္နယ္အဆင့္မွာေတာ့ ေ၀ၚဇနီယာစကီနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္မ်ား။