အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၺံ (မံုုရြာ) ဖြင့္လွစ္ခဲ့

ျမန္မာခ်ယ္ရီ

ျမန္မာအားကစားေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္နဲ႔ မ်ိုုးဆက္သစ္အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး တိုုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၺံေက်ာင္းမ်ားကိုု ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိရာ စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီးအတြက္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၺံ (မံုုရြာ)ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲကိုု ေအာက္တိုုဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔ စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီး၊ မံုုရြာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အဆိုုပါေက်ာင္းကိုု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထးႏွင့္ စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုုင္တိုု႔ မွဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။


က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး မွ တစ္မ်ိဳးသားလံုုး က်န္းမာၾကံ့ခိုုင္လာေစေရးကိုု အားကစားျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ အားကစားသမားေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လိုု႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အားကစားေလာက အနာဂတ္ ပိုုမိုုထြန္းေတာက္ေမအာင္ျပဳလုုပ္ေပးတာလည္း ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေလ့က်င့္မယ့္ လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ နည္းျပမ်ားရဲ႕ သင္ၾကားျပသ သြန္သင္ဆံုုးမမႈအား နာခံလိုုက္နာကာ ပညာမ်ားကိုု သင္ယူေလ့က်င့္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးလိႈင္မွ အားကာသိပၺံ (မံုုရြာ) ေက်ာင္းရန္ပံုုေငြအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း (၁၀၀) ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံေဘာလံုုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း (၃၀) ႏွင့္ ေဘာလံုုး အလံုုး (၂၀၀) ၊ မိဘေမတၱာပ်ိဳးဥယ်ာဥ္မွ ေငြက်ပ္ (၁၂) သိန္းခန္႔ တန္ဖိုုးရွိ ပ်ိဳးပင္မ်ား၊ ခ်င္းတြင္းအားမာန္ညီအစ္ကိုုမ်ား ကုုမၺဏီမွ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းနဲ႔ ညီမ ွ်တဲ့ စားေတာ္ပဲတိုု႔ကိုု ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

အားကာသိပၺံ (မံုုရြာ) ေက်ာင္းတြင္ အားကစားနည္း (၁၀) မ်ိဳးသင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိၿပီး ေက်ာင္းသား (၇၀) နဲ႔ ေက်ာင္းသူ (၅၇) ဦး တိုု႔ကိုု သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

မွတ္ခ်က္မ်ား။