ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ နစ္ကီေလာ္ဒါ

ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းၿပိဳင္ပြဲမွာ grid girl မ်ားကို ပါ၀င္ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ေလဘာတီ မီဒီယာ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း ၿပိဳင္ကားေမာင္း သမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ နစ္ကီေလာ္ဒါက အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး အသင္းပိုင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ grid girl ေတြကို ျပန္လည္ ေခၚယူသင့္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္ အေစာပိုင္း မွာ ေလဘာတီ မီဒီယာက ေန ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းၿပိဳင္ပြဲမွာ grid girl ေတြကို ပါ၀င္ခြင့္ မျပဳေတာ့ဘူးလုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္ ဘရတ္ခ်္ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္မွာေတာ့ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြက္ ေန႔သစ္တစ္ခု စတင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ဖံုးေခၚဆိုမႈေတြ မ်ားစြာ ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး နစ္ကီေလာ္ဒါလည္း အပါအ၀င္ပါ ။ သူတို႔ ဖံုးမွားေခၚခဲ့တယ္လို႔ပဲ ယံုၾကည္ထားပါတ္” ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

“ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္က အမ်ိဳးသမီးေတြကို တိုက္ခိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ”

“အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေခါင္းေပၚကိုတက္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တာပါ။ ဒီကိစၥဟာ ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဘာေထာက္ခံမႈ မွေပးႏိုင္မယ့္ ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး ။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အေရးမပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုပါ”

“ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့သူေတြက ရူးေနလို႔ ဒီလိုမိုက္မဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ခဲ့တာ လား”

“ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”

“grid girl ေတြရဲ႕ ေနရာမွာ grid boy ေတြကို မျမင္ေတြ႔လိုပါဘူး” ဆိုၿပီး နစ္ကီ ေလာ္ဒါက ၾသစၾတီးယား သတင္းစာျဖစ္တဲ့ Der Standard ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္္။

မွတ္ခ်က္မ်ား။