ပရိသတ္အစစ္အမွန္မ်ား၏အားေပးမႈကို ေက်းဇူးတင္သည္ဟု အီဗရာဆို

May Win

ပရိသတ္ကို ကန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကစားခြင့္ရပ္ဆိုင္းခံရေသာ္လည္း Marseille ပရိသတ္အစစ္အမွန္မ်ား၏ အားေပးမႈကိုေက်းဇူးတင္သည္ဟုအီဗရာဆိုပါတယ္။

ဗစ္တိုးရီးရားနဲ ့ပြဲမစတင္မီပရိတ္သတ္တစ္ဦးကို ကန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္အနီကတ္ျပခံခဲ့ရပါတယ္။

ကစားခြင့္ရပ္ဆိုင္းခံထားရေသာ္လည္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့မွပို၍ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အီဗရာကို အလိုမ႐ွိေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္စာတန္းမ်ားကို Caen ႏွင့္ပြဲတြင္ေတြ ့႐ွိခဲ့ရပါတယ္။ သို ့ေသာ္လည္းသူ ့အေပၚေဝဖန္မႈမ်ားကို အေရးမစိုက္္ပါဘူး။ သူ ့အမာခံပရိသတ္မ်ားရဲ ့ေမတၱာကိုမ်ားစြာရ႐ွိခဲ့တယ္ဟုဆိုပါတယ္။

“ ဒီညေကာင္းေသာရလာဒ္အတြက္အလြန္ပင္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ Marseille ရဲ႕ပရိသတ္အစစ္အမွန္မ်ားကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္…သူတို႔ထံမွအားေပးမႈမ်ားစြာကိုရ႐ွိေနပါတယ္။” ဟု အီဗရာရဲ ့Instagram မွာေရးသားထားတာကိုေတြ ့ရပါတယ္။

မွတ္ခ်က္မ်ား။